Obnavlja se Vulasovo „Jedrilje“

Istaknuti kipar i profesor Šime Vulas (1932. – 2018.) za svoj je otok 1997. godine izradio kamenu skulpturu posvećenu mornaru, koja u stiliziranoj formi jedrenjaka asocira na pomorstvom obilježenu prošlost Silbe. Vulasovo „Jedrilje“ postavljeno je u središtu polukružnog platoa formiranog uz morsku obalu kod „Starog mula“ na Žaliću, te je kao monumentalna javna skulptura postalo novim vizualnim simbolom Silbe.

Spomenik je nažalost teško oštećen udarom groma 15. studenog 2019. godine. Program našeg „Društva“ za njegovu obnovu ove je godine odobren od strane Grada Zadra (Odjel za kulturu i šport), koji će sufinancirati troškove restauratorskog zahvata s nešto više od polovice cjelokupnog iznosa koji prema troškovniku iznosi 122.250,00 kn. Kao nositelj projekta „Društvo“ provodi i priprema buduće aktivnosti za prikupljanje preostalih sredstava za obnovu spomenika, o čemu ćemo vas pravodobno obavještavati.

Izvođač radova je restauratorska firma „Travej d.o.o.“ iz Zadra koja je 2016./17. god. izvela sanaciju Torete. Spomenik će se radi visokog stupnja oštećenosti rastaviti i transportirati u radionicu u Zadru gdje će se provesti zahvat njegove sanacije i konzervacije, nakon čega će se postaviti na svoju izvornu poziciju. Rad na transportu obaviti će se ove srijede, 3. ožujka 2021. godine.