Obnova Torete 2016/2017

Iako se projektom težilo što decentnijem zahvatu (gdje god je to bilo moguće konzervirano je postojeće stanje), kruna je radi izrazito lošeg stanja uzrokovanog slabijom kvalitetom kamena i izloženosti surovim vremenskim uvjetima, u većoj mjeri morala biti rekonstruirana i to poštujući u potpunosti njen izvorni konstruktivni sistem, oblik i materijal. Originalni su elementi: jedan komad baze (na ulazu), svi ugaoni stupci ograde, jedan stupić ograde i dva vršna stupca (uz ulaz). Sve ostalo je novo.
Nova se ograda materijalom, pozicijom sidrenja i dizajnom ugleda na izvornu, pa do punog izražaja ponovno dolazi izrazita elegancija Torete.

Projekt je koštao 158.070 kn, a realiziran je sredstvima Ministarstva kulture RH, Odjela za kulturu i sport Grada Zadra, Turističke zajednice Silbe, našeg Društva, PU Zadruge Silba te mnogobrojnih privatnih donatora. Izvođač radova je konzervatorska tvrtka Travej d.o.o. iz Zadra, a radovi su trajali od studenog 2016. do travnja 2017. godine.

Hvala Konzervatorskom odjelu u Zadru što je podržao projekt obnove, dao smjernice i čijim je nastojanjem (uz svesrdnu logističku pomoć Društva) Marinićev dvor kao cjelina u listopadu 2016. registriran kao trajno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Hvala vlasniku – Domu zdravlja Zadarske županije – na dodjeli punomoći bez koje obnova ne bi bila moguća.

Hvala Silba Architectonic Maniacs-ima koji su pripomogli izradi projekta obnove (Ivanu Đimiju Boškoviću na prikupljanju fotodokumentacije, Svenu Moro na vrijednim sugestijama, a svima zajedno na pomoći prilikom izmjere za izradu nacrta).

Velika hvala prof. dr.sc. Katji Marasović koja je izradila snimke postojećeg stanja, uvelike sudjelovala u projektu obnove i bila uvijek na pomoć i ohrabrenje.

Nadasve hvala ekipi iz Traveja koja je sjajno odradila prilično zahtjevan posao!!!

Hvala Himzu Kruško i Rifatu Jaciću na posudbi skele; članovima Društva na pomoći pri podizanju/skidanju skele i piturivanju ograde: Ivo Bernić, Ivan Đimi Bošković, Josip Dunatov, Alma Kruško, Marko Đeri Lovrović, Ivica Mišković, Sven Moro, Eugen Motušić, Jure Motušić, Robert Orlić, Senad Osmanović i Joško Šimunac.

Hvala MO Silba (Sara Lovrović), PU Zadrugi Silba (Đeki Baranović), DVD Silba (Mladen Baćilo i Jasmin Ivanac), TZ Silba, Rini Dože Marinić i Edi Luštri Motušiću na logističkoj pomoći.

Hvala obitelji Duvnjak na gostoprimstvu u dvoru!
Hvala Emilu Duvnjak koji je uklonio bršljan sa Male Torete!

Hvala svima koji su doprinijeli svečanosti otvorenja: Koraljki Alavanja *, Branki Duvnjak, Dorjani Pavić, Gracijeli Lovrin, Jasminki Lovrović, Nedi Motušić i Slavici Motušić.
Hvala Nikici iz Sonika.
Hvala IFS Silba što su uveličali otvorenje.
Hvala svima na potpori!

Eugen Motušić, voditelj projekta

Foto galeriju pogledajte na https://photos.app.goo.gl/QhuX06D9o17QGDZb2