Poziv novim članovima

Poštovana/i

Ljubazno Vas molim da pristanete da budete član (možda i netko iz Vaše obitelji)i naše neprofitne nevladine udruge.
Ako pristajete, molim pošaljite ime i prezime člana/ova sa adresom i OIB-om.
Kako po novom zakonu i našem novom Statutu moramo ubirati članarinu obavještavam Vas da će ona iznositi 100 kn godišnje.

Poziv za članstvo

Za ovaj poziv korištena je fotografija Petra Lovrovića kojemu se ovim putem zahvaljujem. Marko Amić

Unaprjed hvala na odgovoru.

S poštovanjem
Davor Babić
Predsjednik