Radionica obnove mocira 2017: Ugljenica – Porat

3-dnevna obnova mocira duž puta od Ugljenice do Porta sv. Ante protekla je extra uspješno! Radi velikog broja urušenja usredotočili smo se na najkritičnije pozicije koje su ili prijetile skorim padom ili su već urušenim materijalom smetale prohodnosti puta.

Fotogalerija:

 

Voditelji:
Julia Bakota
Miran Križanić
Jelena Kulušić
Andro Nigoević

Ekipa:
Paula Bolfan
Ivan Bošković
Natalija Žorž Brusić
Gabrijel Gusar
Loïc Chastagnol
Aleksandra Chastagnol
Josip Dunatov
Norma Fressel
Alma Kruško
Kristijan Lopac
Ana Lukin
Marino Matulina
Sven Moro
Eugen Motušić
Jure Motušić
Robi Orlić
Kristijan Pušić
Saša Predovan
Dora Raič
Tena Sekušak
Mislav Tovarac