O Nama

Udruga “Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe” registrirana je 22.11.1979. (Državni sekretarijat za unutarnje poslove pod brojem II/4-UP/1-1832/11979), no s aktivnim radom započela je 19.04.1978. osnivanjem Inicijativnog odbora u Zagrebu. Osnovana je kao reakcija na rastuće potrebe otoka Silbe za kva­litetnim usmjeravanjem, uočavanjem i rješavanjem problematike zaštite okoliša, a potom je svoje ciljeve proširila stavljajući prioritet i na očuvanja kulturne baštine.

Uz brojne spoznaje, svjesna vrijednosti okoliša (kopnenog i morskog/podvodnog) na Silbi, a koji je počeo bivati sve ugroženiji sve većom izgradnjom vikendica, a time i sve većim pritiskom vikendaša i turista, Udruga je željela minimalizirati negativan utjecaj na okoliš.

Tijekom godina Udruga je prepoznala i probleme nekad bogate kulturne baštine koja je u današnje vrijeme sve više devastirana i otuđivana. Kako se tijekom godina počela angažirati u tom pogledu tako je prvobitno ime “Društvo za zaštitu prirode i izgradnju rekreacijskog parka” promijenila u današnje ime „DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE OTOKA SILBE“

Područje djelovanja Društva za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe:

 • poticanje i unapređenje bioloških istraživanja u svrhu vrednovanja i očuvanja prirodne baštine otoka Silbe sukladno posebnim propisima,
 • poticanje istraživanja u svrhu vrednovanja i očuvanja kulturne baštine otoka Silbe sukladno posebnim propisima,
 • poticanje i unaprjeđenje te provođenje programa i aktivnosti zaštite biološke raznolikosti u suradnji s nadležnim institucijama, sukladno posebnim propisima,
 • širenje znanja i informacija vezanih za istraživanje i zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe putem javnih predavanja, radionica, izložbi, skupova, tribina, seminara, tečajeva, istraživačkih i edukacijskih projekata i programa i sl.,
 • sakupljanje, prosljeđivanje i razmjena informacija iz područja zaštite prirodne i kulturne baštine otoka Silbe,
 • izdavanje vlastitih tiskanih i elektroničkih publikacija (popularnih, stručnih i znanstvenih), edukacijsko-interpretacijskih materijala (brošura, plakata, letaka, kalendara, poučnih tabli i dr.), kao i audio-vizualnih dokumenata vezanih uz istraživanja i zaštitu i popularizaciju prirodne i kulturne baštine otoka Silbe sukladno posebnim propisima,
 • sudjelovanje u praćenju stanja biološke raznolikosti, monitoringu i upotpunjavanju baza podataka o biološkoj raznolikosti Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim institucijama sukladno zakonu,
 • organiziranje i uključivanje u mrežu organizacija koje provode slične programe te uspostavljanje suradnje sa stručnjacima i organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • suradnja s tijelima uprave, organizacijama te fizičkim i pravnim osobama koje dijele jednake ciljeve kao Udruga,
 • sudjelovanje u izradi prijedloga, odnosno davanje mišljenja o prijedlozima zakona, uredbi, pravilnika, planova, programa, smjernica, preporuka, standarda i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Udruge,
 • promicanje volonterstva te uključivanje javnosti u zaštitarske i istraživačke programe i projekte.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, pokretnine, nekretnine i druga imovinska prava koja Društvo ostvaruje od: članarine, dotacije iz Državnog proračuna te proračuna regionalnih i lokalnih samouprava, donacija od pravnih i fizičkih osoba za obavljanje njenih djelatnosti, od sredstava državnih i međunarodnih fondova i organizacija.

Udruga je dosadašnjim radom stekla:

 • osobna računala donirana od strane OTP i RBA banke,
 • radne stolove (3 komada sa sjedalicama) donirane od bivšeg SDK (današnja FINA),
 • pisač sa skenerom,
 • uređaj za plastificiranje papira do A4 formata,
 • ormari za knjige (8 komada, od čega je 6 proslijeđeno na uporabu knjižnici na Silbi),
 • 4 tzv. pivarska kompleta (stol i 2 klupe) kao i
 • dva dvostruka reflektora na stalku kupljena vlastitim sredstvima.

Posjedovala je i

 • traktor Tomo Vinković s prikolicom i dosta vatrogasne opreme koju je darovala Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Silba koje su dva puta osnivali.

Uredili su vlastitim sredstvima

 • dvije sale u zgradi bivše Općine.

Prostor je od Grada Zadra koji su dobili na korištenje i zasad ne plaćaju najam.

Udruga ima čak 88 članova koji su ujedno i volonteri. Silom prilika nisu svi aktivni, no s obzirom na mnoštvo kreativnih ideja koje su planirane, njihov angažman biti će uvelike važan.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Stegovno povjerenstvo