Postani član

Primanje u članstvo Društva propisano je člankom 13. Statuta koji glasi:

“Redovnim članom Društva sukladno Statutu može postati svaka fizička osoba ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Društvu i koja ispuni pristupnicu kojom prihvaća Statut i opće akte Društva. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Društva podnosi zahtjev za prijavu u članstvo Izvršnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Redovni članovi ispunjavaju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u Društvu, te poštivanju odredbi njegovog statuta i drugih akata, kao i odluke tijela Društva. Članom društva postaje se upisom u popis članova Društva. U popisu članova upisuje se osoba za koje je Izvršni odbor donio odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu.”

Slijedom navedenog, ako ste zainteresirani za rad u Društvu kao redovan član, molimo Vas da ispunite niže prikazani obrazac pristupnice. Po zaprimanju Vaše pristupnice Izvršni odbor donijet će odluku o Vašem prijemu u članstvo koja će Vam biti dostavljena na prijavljenu adresu elektroničke pošte. Zajedno s odlukom o prijemu u članstvo bit će Vam dostavljen i broj žiro računa Društva na koji je potrebno uplatiti godišnju članarinu. Po uplati članarine koja se uplaćuje nakon odluke Izvršnog odbora postajete punopravni član Društva.

Statut Društva