UPOZORENJE JADRANSKOJ PLOVIDBI

Tuže nam se putnici, da je Jadranska Plovidba postavila na pruzi Šibenik-Silba-Olib stari i potpuno otvoreni parobrod “Nehaj”. – Kako je poznato, to je najduža pruga, otvoreno more izloženo svakom nevremenu, i baš tu je trebalo postaviti tako slabi brod. Imade manjih, zatvorenijih pruga, gdje se je mogao upotrijebiti “Nehaj”, a na ovu je prugu trebalo svakako postaviti parobrod većeg tipa i svakako bolje uredjen od Nehaja. Nesretni putnik putuje čitav dan, i u slučaju nevremena nema gdje ni da se skloni. Ovim bi opravdanim tužbama svakako trebalo doskočiti i u interesu same Jadranske Plovidbe. – Radi ovoga pučanstvo donjih otoka dolazi u Šibenik tek u ljutoj potrebi, jer je to uistinu muka i stradanje, pa što mogu opremaju u Zadru. S tim gubi sama plovidba, a osobito gubi grad Šibenik.

(“Novo doba”, god. X., br. 226., Split, 12. septembra 1928., str. 2.)